Услуги

Оцінка цілісних майнових комплексів

Фахівці оцінювачі Всеукраїнського інституту права і оцінки з 1995 року займаються оцінкою майнових комплексів. Основна частина таких оцінок проведена в процесі приватизації підприємств в аграрному секторі. Партнером у виконанні робіт був Інститут аграрної економіки (головний розробник методик оцінки майнових комплексів в галузях АПК).

Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) - об'єкти, сукупність активів яких надає можливість здійснювати певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності (НС № 1).

Об'єкти незалежної оцінки у формі цілісного майнового комплексу (ЦМК) відрізняються: за формою власності, за метою оцінки. Форма власності підприємства може бути приватна, державна, комунальна. Для об'єктів державної та комунальної власності, метою оцінки, як правило, є оренда, приватизація (корпоратизація), продаж за конкурсом, внесення до статутного фонду. Оцінка підприємства у формі цілісного майнового комплексу з приватним статутним капіталом, як правило, проводиться з метою продажу, отримання кредиту, внесення до статутного фонду, прийняття управлінських рішень.

Проведення незалежної експертної оцінки підприємства здійснюється у відповідність з національними стандартами № 1,2,3, а також, у разі наявності частки державної або комунальної власності, у відповідність до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р. та іншими нормативно-правовнимі актами.

За базу оцінки може виступати ринкова вартість або, при наявності обмежуючих умов, неринкові види вартості (ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна, вартість у використанні).