Услуги

Оцінка інтелектуальної власності

Розвиток ринкових відносин змінив систему ціноутворення на об'єкти інтелектуальної власності. Вони являють собою виключні права власника, набули статусу товару і є таким же видом майна, як і матеріальні об'єкти.

Комерціалізація інтелектуальної власності є дуже актуальним завданням, успішне вирішення якої дає можливість отримання реального доходу від монопольного володіння винятковими правами. Якщо ці права об'єктивно оцінені, одержали належне оформлення, мають правову охорону і попит на ринку, вони перетворюються в ліквідний актив ВАШОГО підприємства

Залучення в господарський оборот створеної та захищеної інтелектуальної власності сприяє формуванню нового додаткового джерела доходів підприємства.

По-перше, науково-технічний потенціал підприємства - винаходи, промислові моделі, сорти рослин, породи тварин, інші об'єкти інтелектуальної власності - вже працює на виробництво, будучи основою його конкурентоспроможності.

По-друге, вартість прав на винаходи, промислові моделі, породи тварин, сорти рослин, інші об'єкти, вкрай необхідна для прийняття їх на баланс як нематеріальних активів, у результаті чого вони можуть використовуватися в комерційній діяльності і приносити додатковий дохід.

У цих, а також інших цілях комерційного використання інтелектуальної власності (внесення в статутний капітал, застава) Інститутом проводиться оцінка: торгових марок, патентів, винаходів, "ноу-хау", комп'ютерних програм, баз даних і інших об'єктів.